สรุปการร้องเรียนทุจริตประจำปี 2559

ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Visitors: 31,331