สรุปการร้องเรียนทุจริตประจำปี 2561

ในปีงบประมาณ 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Visitors: 31,538