ปีงบประมาณ 2562

 

»ประกาศผู้ผลผู้ชนะการจัดชื้อชัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1-4 (ตามไฟล์ PDF ที่แนบไว้ด้านบน)

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562  

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562   

 

  

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562   

Visitors: 36,587