ประจำปีงบประมาณ 2563


                                                    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                  ในรอบเดือน มีนาคม 2563

 

 

                                                  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

 

                                                     รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                  ในรอบเดือน มกราคม 2563

 

 

                                                      ายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                  ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 

 

                                                 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                          ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

 

                                                   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                              ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

 

Visitors: 35,271