ปีงบประมาณ 2564

 

 

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน มีนาคน 2563

 

 

 

 

                                            รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน ธันวาคม 2563

 

 

                                             รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 

 

                                              รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน ตุลาคม 2563 

 

Visitors: 35,271