สำนักปลัดเทศบาล

                                                                         

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                               นายกิติศักดิ์  อิ่มรักษา                                                                                                                                              พนักงานจ้างเหมา                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                   นายกฤษ ฆารรักษา

                                                                                                                   พนักงานจ้างเหมา

 

                                                                                                                     
                  นางสาว ณัฐวิภา พึ่งศรี                                                                        นายยุทธพงษ์  นนทะพิทา 

                      พนักงานจ้างเหมา                                                                             พนักงานจ้างเหมา   

               

                                                                                


 

                                                                                                                                                            

 

                  นายประสิทธิ์  ชัยมาตร์                                                                    นายทวีชัย  สังวาลคำ 

                   พนักงานจ้างเหมา                                                                            พนักงานจ้างเหมา

 

 
 

                  นายบรรชา  สิริมา                                                                         นายเกริกชัย ทรรักษ์

                  พนักงานจ้างเหมา                                                                          พนักงานจ้างเหมา

 

  

                นายณัฐวุฒิ  เจริญสุข                                                                    นายธวัชชัย  ภูแดนแผน

                 พนักงานจ้างเหมา                                                                          พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                         

                                                                                                                             

Visitors: 76,723