ข่าวประชาสัมพันธ์

           


           « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

         

 

            « รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

              ° ประกาศหน้า 1-2

               ° แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม

            «  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคม

                ° ประกาศหน้า 1-2

            «  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ประธานคณะกรรรมการเปิดและพิจารณาซองประมูล พร้อมคณะกรรมการได้เปิดและพิจารณาซองประมูล ให้เช่าอาคารร้านค้าสวนไดโนเสาร์ของเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 10 ห้อง กว้างห้องละ 3 เมตร ยาวห้องละ 7 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

            «  วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเพลิงได้ลุกไหม้ตั้งแต่่ชั้น 2 ของบ้าน และลุกลามไปทั่วทั้งหลัง และได้ประสานขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อระงับเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนิคมได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

             «  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองลำปาว ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. จึงขอเชิญชวนน้องๆ เด็กเล็ก นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมบนเวที นิทรรศการ บริการ อาหารเครื่องดื่มและของรางวัลฟรี

             «  เทศบาลตำบลนิคมขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

             «  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 242/2559) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

                ° ประกาศหน้า 1-2

                ° ประกาศหน้า 3-4

             «  เทศบาลตำบลนิคม ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ต้านยาเสพติด (7สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

             «  เทศบาลตำบลนิคมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

Visitors: 76,721