ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)


                                                   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน มีนาคน 2563

 

 

                                              รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

 

                                               รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน มกราคม 2563

 

 

 

                                                   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน ธันวาคม 2562         

 

 

                                            รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                 รอบเดือน พฤศจิกายน 2563                            

 

 

                                                   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                  ในรอบเดือน ตุลาคม 2562  

 

Visitors: 76,688