ราคากลาง

 

     โครงการ/งานก่อสร้าง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่ บริเวณสวนไดโนเสาร์หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่ บริเวณสวนไดโนเสาร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  (ตามไฟล์ PDF ที่แนบไว้ด้านบน)

 

 

 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยบง ดอนปู่โจ๊ก 

 

 

 กรณีทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ตำบลนิคม ไป ตำบลโนนบุรี

 

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ 

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 6 (สายสระเก็บน้ำบ้านคำประถม) 

 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านคำแคน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ตำบลนิคม ไป ตำบลโนนบุรี

 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านตาดดงเค็ง ไป วัดเวฬุวัน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านคำประถม (สายคุ้มขี้เถ่า) 

 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านเสริมชัยศรี ไป หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์

 

Visitors: 76,689