ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2563

                                                 ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2563


      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็งไป วัดเวฬุวัน

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด หมู่ที่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ไป หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม (สายคุ้มขี้เถ้า)

Visitors: 76,689