ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

         

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน เมษายน  

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน มีนาคม 

 

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือนกุมภาพันธ์

 

 

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือนมกราคม

                                                                        

                                     

                                              รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน ธันวาคม 2563

 

                                      

                                              รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน พฤศจิกายน 2563

                                            

 

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                         รอบเดือน ตุลาคม 2563 

                                              

Visitors: 76,723