ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

 

                                                    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน ตุลาคม 2564

 

                                                    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

 

                                                        รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน ธันวาคม 2564

 

 

                                                     รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน มกราคม 2565

 

                                                     รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

                                                    รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน มีนาคม 2565

Visitors: 76,721