ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน ตุลาคม 2566

 

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน พฤศจิกายน 2566

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รอบเดือน มีนาคม 2566

Visitors: 76,688